BYGDENE SIN EIGEN NETTSTAD

BYGDEUTVIKLING

- fellesnemnaren for alt det positive som "spirer og gror" i bygdene våre!


Bygdeutviklingsprogrammet

Bygdeutviklingsprogrammet
bygdeLivsverksted

Distriktssenteret - støttespiller for helhetlig distriktsutvikling
Distriktssenteret skal være en støtte for initiativtakere til lokale utviklingstiltak. Distriktssenteret er et kompetansesenter som skal samle, ordne og dele fakta og erfaringer fra vellykkede prosjekt i distriktene.


www.distrikssenteret.no
Vår kongstanke:
Alle småsamfunn på nett


Nettside/Publiseringssystem

Pristilbod nettside/publiseringssystsemNettbygder pr. 01.01.2009


Bryggja

Davik

Hornindal

Kjølsdalen krins

Nordsida

Innvik og Utvik
Opning av volleyballbana på Søholmen fredag
Bryggja.no
(31.05.2017, 08:35)
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen
Bryggja.no
(22.05.2017, 09:41)
17. Mai i Hornindal
Honndalsportalen
17. Mai-program for Hornindal 2017


(15.05.2017, 08:59)
Status Sandvolleyballbana på Søholmen
Bryggja.no
(24.02.2017, 13:50)
Antidoping Norge skal den 28.mai halde foredrag om rein trening, kosttilskudd og doping
Bryggja.no
(11.05.2016, 11:37)
Om prisane på Fjordly
Bryggja.no
Fjordly har gjort fleire endringar i prislista i forhold til tidlegare.
(30.03.2016, 15:30)
Hjertestarter på Bryggja
Bryggja.no
Kurs i bruk av hjertestarter den 21. mars er avlyst på grunn av lite påmelding.
(11.03.2016, 11:15)
Sangen "Svarterabben"
Bryggja.no
(11.05.2014, 21:42)
Flotte tomter tilsalgs i Kjølsdalen
Portal: Kjølsdalen krins

Hjellhammaren byggefeltet
Byggjeklare tomtar tilsalgs, les meir her Byggjeklare tomter tilsalgs
(31.01.2013, 21:30)
Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen
Portal: Kjølsdalen krins

Tomter Kjølsdalen1
Eid kommune planlegg utviding av det kommunale bustadfeltet i Kjølsdalen. Les meir her Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen
(31.01.2013, 20:37)
Referat frå styremøte i Bryggja Utviklingslag
Bryggja.no
(21.01.2013, 23:15)
Av 8 tomtar er det 4 att i boligfeltet på Gilleshammer
Portal: Kjølsdalen krins
Svein Johnsen har 3 og Jan Eide 1 att av dei 8 tomtane som ligg i Solvollen reguleringsplan i Kjølsdalen. Etter jul blir det truleg oppstart på den vertikaldelte eigedomen B2.
Husbankfinansiert.


Sjå meir på: http://www.finn.no/finn/realestate/plots/object?finnkode=37447449&areaId=20276
(20.11.2012, 08:54)

OLE IVARS og SPELAR OPP TIL DANS. Flytta inn i Bryggja Grendahus
Bryggja.no
24. jun
Kvivsstemne
Honndalsportalen
25. jun
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
1. okt